Homepage of Jan-Wim Wesselius
Under construction
Home
CV
Kampen
Publications
Teaching
Grammaticakaart
Overhoren
Useful links
Fields of interest
Plans
E-mail and address
Sitemap

Oefeningen bij J.W. Wesselius, Grammatica van het Bijbels Hebreeuws (Bussum: Coutinho, 1998). Ze zijn nog niet compleet, ik experimenteer er nog mee.

T2000 = Overhoorbestanden die geproduceerd zijn met behulp van Teach 2000, een prachtig en gratis overhoorprogramma. NB: Zet het overhoortype op meerkeuze en hussel de vragen!

Alfabet en letternamen oefenen. T2000

Namen herkennen die alleen met medeklinkers geschreven zijn. T2000

Klinkertekens en zangtekens oefenen. Deze staan in deze oefeningen meestal bij de letter he. T2000

Combinaties van medeklinkers en klinkertekens oefenen. T2000

Combinaties van medeklinkers, klinkertekens en medeklinkers oefenen. T2000

Belangrijke figuren uit de geschiedenis van Israël oefenen. T2000

Zinnetjes voor KG § 9, ter bemoediging.T2000

Overhoren KG § 10-16. T 2000

 

 

 

Top
Under construction