Homepage of Jan-Wim Wesselius
Under construction
Home
CV
Kampen
Publications
Teaching
Useful links
Fields of interest
Plans
E-mail and address
Sitemap

Publications of Jan-Wim Wesselius, 2009-1979

 

2009

"A Note on Determination and Countability in Targumic Aramaic", Aramaic Studies 7 (2009), 75-83. [No PDF available on this website, please contact me if you want one]

Review of H. Gzella and M.L. Folmer (eds.), Aramaic in its Historical and Linguistic Context (Wiesbaden: Harrassowitz, 2008), Aramaic Studies 7 (2009), 100-101. [No PDF available on this website, please contact me if you want one]

Review of B.T. Arnold, Genesis (The New Cambridge Bible Commentary; Cambridge: Cambridge University Press, 2009), Review of Biblical Literature 2009, PDF 5 pages.

"A New View on the Relation between Septuagint and Masoretic Text in the story of David and Goliath", in: Craig E. Evans and H. Daniel Zacharias (eds.), Early Christian Literature and Intertextuality, Volume 2: Exegetical Studies (Studies in Scripture in Early Judaism and Christianity, 15; London & New York: T & T Clark, 2009), 5-26. [No PDF available on this website, please contact me if you want one]

"De komst van Amalek in de Mechilta van Rabbi Ismaël", Alef Beet 19/1 (juli 2009). 22-36. [in Dutch]

Review of Carol Poster and Linda C. Mitchell (eds.), Letter-Writing Manuals and Instruction from Antiquity to the Present: Historical and Bibliographic Studies (Columbia, S.C.: The University of South Carolina Press, 2007), Review of Biblical Literature 2009, PDF, 3 pages.

Review of P.S. Alexander, Targum of Lamentations... (Collegeville, Minn.: Liturgical Press, 2008), Review of Biblical Literature 2009, PDF, 4 pages. Also appeared in in: J.G. van der Watt (ed.), Review of Biblical Literature 11 (Atlanta: Society of Biblical Literature, 2009), 195-198.

"Calvijn en Abraham: Enkele opmerkingen over de vorm en inhoud van Calvijns commentaar op Genesis", in: Rinse Reeling Brouwer, Bert de Leede & Klaas Spronk (eds.), Het Calvinistisch ongemak: Calvijn als erflater en provocator van het Nederlandse protestantisme (Kampen: Kok, 2009), 51-56. [in Dutch]

 

2008

"The Unity of Joshua 1-8, its Relation to the Story of King Keret, and the Literary Background to the Exodus and Conquest Stories" (together with M. den Braber), SJOT 22 (2008), 253-274. [No PDF available on this website, please contact me if you want one]

"250 Words. Notes and Thoughts about Biblical Hebrew Narrative: XII. Who Killed Uriah?", Universalia 6/54 (25 June 2008), 4.


"250 Words. Notes and Thoughts about Biblical Hebrew Narrative: XI. David and Solomon", Universalia 6/48 (18 March 2008), 3.

 

2007

"Een overzicht van het boek Rechters", Schrift 234 (december 2007), 183-188.

"Godsnamen, godsbeelden en de verborgen informatie van het boek Genesis", in: Klaas Spronk en Riemer Roukema (ed.), Over God (De bijbel: teksten en thema's in beeld, 6; Zoetermeer: Meinema, 2007), 29-46.

“250 Words. Notes and Thoughts about Biblical Hebrew Narrative: X. Joseph and the Chief Baker", Universalia 5/44 (2007), 3.

“250 Words. Notes and Thoughts about Biblical Hebrew Narrative: IX. Horror on the Border of two Eras", Universalia 5/43 (2007), 3.

“250 Words. Notes and Thoughts about Biblical Hebrew Narrative : VIII. The Promise to David”, Universalia 5, nr. 42, p. 3.

“250 Words. Notes and Thoughts about Biblical Hebrew Narrative: VII. Melchizedek”, Universalia 5, nr. 41, p. 3.

“250 Words. Notes and Thoughts about Biblical Hebrew Narrative: VI. Rootless Reports”, Universalia 5, nr. 39, p. 3.

“250 Words. Notes and Thoughts about Biblical Hebrew Narrative: V. The Transition from Judges to 1 Samuel”, Universalia 5, nr. 38, p. 3.

Review of Christian M.M. Brady, The Rabbinic Targum of Lamentations (Leiden: Brill, 2003), Review of Biblical Literature February 2007 (online: http://www.bookreviews.org), PDF, 9 pages.

Review of S. Safrai, The Literature of the Sages: Second Part... (Assen: Van Gorcum, Minneapolis: Fortress Press, 2006), Review of Biblical Literature 2007, PDF, 4 pages.

Review of Shaul Shaked, Le satrape de Bactriane et son gouverneur (Paris: de Boccard, 2003), in Aramaic Studies 5 (2007), 159-161.

Review of Michael Sokoloff, A Dictionary of Jewish Babylonian Aramaic (Ramat-Gan: Bar Ilan University Press, & Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2002), in Aramaic Studies 5 (2007), 162-163.

 

2006

Towards a New History of Israel”, in: Ehud Ben Zvi (ed.), Perspectives on Hebrew Scriptures: Comprising the Contents of Journal of Hebrew Scriptures Volumes 1-4 (Piscataway: Gorgias, 2006), 235-250. [reprint of my article in Journal of Hebrew Scriptures 3 (2000-2001), to which the link refers].

“Bijbelprogramma’s in alle soorten en maten”, Theologisch Debat 3/4 (december 2006), 40-47 (together with Klaas Spronk).

“Hebreeuws tekstverwerken mogelijk maken onder Windows XP”, Alef Beet: Tijdschrift van de Vereniging tot bevordering van kennis van Hebreeuws 16/2 (december 2006), 26-34.

Language Play in the Aramaic Letters from Hermopolis”, Aramaic Studies 4 (2006) 241-257.

From Stumbling Blocks to Cornerstones: The Function of Problematic Episodes in the Primary History and in Ezra-Nehemiah”, in: Riemer Roukema, Bert Jan Lietaert Peerbolte, Klaas Spronk and Jan-Wim Wesselius (eds.), The Interpretation of Exodus: Studies in Honour of Cornelis Houtman (Leuven: Peeters, 2006), p. 37-63.

Riemer Roukema, Bert Jan Lietaert Peerbolte, Klaas Spronk and Jan-Wim Wesselius (eds.), The Interpretation of Exodus: Studies in Honour of Cornelis Houtman (Leuven: Peeters, 2006).

“250 Words. Notes and Thoughts about Biblical Hebrew Narrative: IV. Judah and Tamar”, Universalia 5, nr. 37, p. 3.

“250 Words. Notes and Thoughts about Biblical Hebrew Narrative: III. Who Sold Joseph to Egypt?”, Universalia 5, nr. 36, p. 2.

“250 Words. Notes and Thoughts about Biblical Hebrew Narrative: II. Ziba and Mephibosheth”, Universalia 5, nr. 33, p. 3.

“250 Words. Notes and Thoughts about Biblical Hebrew Narrative: I. David’s Lament for Saul and Jonathan”, Universalia 5, nr. 31, p. 3.

Enkele gedachten over de oorspronkelijke betekenis van de ‘mensenzoon’ in Daniël 7:13”, in: G.C. den Hertog & S. Schoon (eds.), Messianisme en eindtijdverwachting bij joden en christenen (Zoetermeer: Boekencentrum, 2006) 37-46.

Alternation of Divine Names as a Literary Device in Genesis and Exodus”, in: Hermann Michael Niemann, & Matthias Augustin (eds.), Stimulation from Leiden: Collected Communications to the XVIIIth Congress of the International Organization for the Study of the Old Testament, Leiden 2004 (Beiträge zur Erforschung des Alten Testaments und des Antiken Judentums, 54; Frankfurt a.M. etc.: Peter Lang, 2006) 35-43.

“Mellel, een tekstverwerker die wel ter tale is”, Alef Beet: Tijdschrift van de Vereniging tot bevordering van kennis van Hebreeuws 16/1 (juli 2006) 32-36.

 

2005

“Language Play in the Old Testament and in Ancient North-West Semitic Inscriptions: Some Notes on the Kilamuwa Inscription”, in: R.P. Gordon & J.C. de Moor (eds.), The Old Testament in Its World: Papers Read at the Winter Meeting, Januari 2003, The Society for Old Testament Study, and at the Joint Meeting, July 2003, The Society for Old Testament Study and Het Oudtestamentisch Werkgezelschap in Nederland en België (Leiden etc.: Brill, 2005) 253-265.

The Literary Nature of the Book of Daniel and the Linguistic Character of its Aramaic”, Aramaic Studies 3 (2005) 241-283.

 

2004

“The Functions of Lists in Primary History”, in: Matthias Augustin & Hermann Michael Niemann (eds.), “Basel und Bibel”: Collected Communications to the XVIIth Congress of the International Organization for the Study of the Old Testament, Basel 2001 ((Frankfurt a.M.: Peter Lang, 2004) 83-89.

“Hoe de valse beschuldiging een echte beschuldiging wordt: De relatie tussen de beschuldigingen in Genesis 38-44 en Daniël 3 en 6, en de bedoeling van het boek Daniël, in: C. Houtman (ed.), De leugen regeert... valse beschuldiging in de bijbel en de wereld van de bijbel (Kampen: Kok, 2004) 58-80.

“Scherpzinnig en eigenzinnig: Prof. Johannes de Moor”, in: J. van Gelderen & C. Houtman (eds.), Profiel. Theologiebeoefening in Kampen 1970-1990 (Kampen: Kok, 2004) 247-256.

 

2003

“Daniel”, in: Jan Fokkelman & Wim Weren (eds.), De Bijbel Literair: Opbouw en gedachtegang van de bijbelse geschriften en hun onderlinge relaties (Zoetermeer: Meinema, 2003) 413-423.

“Ezra en Nehemia”, in: Jan Fokkelman & Wim Weren (eds.), De Bijbel Literair: Opbouw en gedachtegang van de bijbelse geschriften en hun onderlinge relaties (Zoetermeer: Meinema, 2003) 425-434.

“Afscheid dr. F. Sepmeijer op 27 mei 2003”, Universalia [Mededelingenblad Theologische Universiteit Kampen] 1, 3 (woensdag 14 mei 2003) p. 2.

“Een gentleman in de wetenschap is vertrokken”, Koornmarkt 1 9, 2 (2003) p. 11.

“Toronto 2002, een korte impressie”, Universalia 1, 1 (19-3-2003) 4.

J.W. Wesselius (ed.), Een handvol koren: Opstellen van enkele vrienden bij het vertrek van Dr F. Sepmeijer van de Theologische Universiteit Kampen (Kampen: Theologische Universiteit, 2003), 64 p.

“Taalspel in een Phoenicische inscriptie en in het Oude Testament”, in: J.W. Wesselius (ed.), Een handvol koren: Opstellen van enkele vrienden bij het vertrek van Dr F. Sepmeijer van de Theologische Universiteit Kampen (Kampen: Theologische Universiteit, 2003) 61-64.

 

2002

“Completeness and Closure in Targumic Literature: The Emulation of Biblical Hebrew Poetry in Targum Jonathan to the Former Prophets”, in: Journal for the Aramaic Bible 3 (2001) 237-247.

The Origin of the History of Israel: Herodotus’ Histories as Blueprint for the First Books of the Bible (Sheffield: Sheffield Academic Press, 2002) 175 p.

Review of Jan Fokkelman, Dichtkunst in de bijbel. Een handleiding bij literair lezen. Zoetermeer, Meinema 2000, Gereformeerd Theologisch Tijdschrift 102 (2002)106-107.

“Het voorwoord van de Psalmberijming van 1773”, Koornmarkt 1 (2002).

 

2001

Collapsing the Narrative Bridge”, in: J. W. Dyk a.o. (eds.), Unless Some One Guide Me. Festschrift for Karel A. Deurloo (Maastricht 2001) 247-255.

“My Turning Point”, CNWS Newsletter 21 (2001) 28-29.

“De Mechilta van Rabbi Ismaël”, Schrift 194 (April 2001) 52-55.

“The Road to Jezreel. Primary History and the Tel Dan Inscription”, Scandinavian Journal of the Old Testament 15 (2001) 83-103.

“The Writing of Daniel”, in: J. J. Collins & P. W. Flint (eds.), The Book of Daniel: Composition and Reception (Brill, Leiden 2001) 291-310.

“Het boek Daniël als literair kunstwerk”, Alef Beet 11 (2001) 23-27.

 

2000

Towards a New History of Israel”, Journal of Hebrew Scriptures [www.arts.ualberta.ca/JHS or www.purl.org/jhs] 3 (2000-2001), article 2; PDF version p. 1-21.

 

1999

“The First Talmud Translation into Dutch: Jacob Fundam's Schatkamer der Talmud (1737)”, Studia Rosenthaliana 33 (1999) 60-66.

[Review of T. Muraoka, Modern Hebrew for Biblical Scholars (Wiesbaden 1998)], Alef Beet 9/1 (juli 1999) 42-44.

Discontinuity, Congruence and the Making of the Hebrew Bible”, Scandinavian Journal of the Old Testament 13 (1999) 24-77.

“De eerste koningsinscriptie uit het oude Israël: Een nieuwe visie op de Tel Dan-inscriptie”, Nederlands Theologisch Tijdschrift 53 (1999) 177-190 (English summary p. 243).

“The Language of the Hebrew Bible and the Language of Ben Sira and the Dead Sea Scrolls”, in: T. Muraoka en J. Elwolde (red.), Sirach, Scrolls and Sages. Proceedings of a Second International Symposium on the Hebrew of the Dead Sea Scrolls, Ben Sira, and the Mishnah, Held at Leiden University, 15-17 December 1997 (Leiden 1999) 338-345.

“The First Royal Inscription from Ancient Israel. The Tel Dan Inscription Reconsidered”, Scandinavian Journal of the Old Testament 13 (1999) 163-186.

1998

Korte Grammatica van het Bijbels Hebreeuws (Bussum: Coutinho, 1998), 123 p.

“Hebreeuws leren in het jaar 2025”, Alef Beet. Tijdschrift van de Vereniging tot bevordering van de kennis van Hebreeuws 8/1 (juni 1998) 36-39.

“Het korte bedje van Procrustes”, Alef Beet. Tijdschrift van de Vereniging tot bevordering van de kennis van Hebreeuws 8/2 (dec. 1998) 35-39.

“Koning David: een polyfone karakterbeschrijving”, Schrift 175 (februari 1998) 17-18.

 

1996

Janet Dyk, Hanna Blok, Karel Deurloo, F. J. Hoogewoud, Piet van Midden, Eep Talstra, Jan Wim Wesselius (ed.), Give Ear to My Words. Psalms and Other Poetry in and around the Hebrew Bible. Essays in Honour of Professor N. A. van Uchelen (Amsterdam 1996) x, 268 pp.

“Biblical Poetry through Targumic Eyes: Onkelos’ Treatment of Genesis 49:8-12”, in: Janet Dyk, Hanna Blok, Karel Deurloo, F. J. Hoogewoud, Piet van Midden, Eep Talstra, Jan Wim Wesselius (ed.), Give Ear to My Words. Psalms and Other Poetry in and around the Hebrew Bible. Essays in Honour of Professor N. A. van Uchelen (Amsterdam 1996) 131-145.

“De Bijbel en de archeologie over goede en slechte koningen”, Scarabee 21 (1996) 22-24.

“Kunstoog. Florentijns Jongensportret, Martinus Nijhoff (1894-1953)”, Babel 4/6 (maart 1996) 16.

“Afscheid hoogleraren Van Uchelen en Fuks”, Athenaeum Illustre 5 (maart 1996) 52-53.

“Wie heeft Goliath gedood? Onzekerheid in de levensbeschrijving van koning David”, Biografie Bulletin 6 (1996) 49-58.

“Hebreeuws en het netwerk, deel 4: Luisteren naar Kol Israel via het Internet”, Alef Beet. Tijdschrift van de Vereniging tot bevordering van kennis van Hebreeuws 6/1 (1996) 49-50.

Jan Wim Wesselius, Hanna Blok, Karel Deurloo, F. J. Hoogewoud & Piet van Midden (ed.), Magister Morum. Opstellen voor Jan Sanders van leden van de Societas Hebraica Amstelodamensis (Amsterdam 1996), 70 p.

“De zoon van een vreemdeling, een Amalekiet. Observaties over 2 Samuel 1”, in: Jan Wim Wesselius, Hanna Blok, Karel Deurloo, F. J. Hoogewoud & Piet van Midden (ed.), Magister Morum. Opstellen voor Jan Sanders van leden van de Societas Hebraica Amstelodamensis (Amsterdam 1996) 63-70.

“Analysis, Imitation and Emulation of Classical Texts in the Hebrew Bible”, DS-NELL 3 (1996) 43-68.

 

1995

“Herodotus, vader van de bijbelse geschiedenis?”, Summa 26/2 (mei 1995) 4-9.

The Aramaic Decree about Fugitives Reconsidered”, in: E. Talstra a.o. (ed.), Narrative and Comment. Contributions... Presented to Wolfgang Schneider (Amsterdam: Societas Hebraica Amstelodamensis 1995) 199-209.

“In memoriam Ruth Wolf”, Nieuw Israëlitisch Weekblad 130/39 van 26 mei 1995, 13.

“Een lijst met namen”, Nieuw Israëlitisch Weekblad 130/40 van 2 juni 1995, 21.

“Bijbelse Geschiedenis ontleend aan de Grieken”, Hervormd Nederland van 1 juli 1995, 22-29.

Beknopte grammatika van het Bijbels Hebreeuws, 108 + 22 p., met cassettebandje. Amsterdam, in eigen beheer, 1995.

“De bedrogen bedrieger als oorsprong van het geschiedverhaal bij Herodotus en in de Bijbel”, in: A. M. van Erp Taalman Kip & I. J. F. de Jong (ed.), Schurken en schelmen. Cultuurhistorische verkenningen rond de Middellandse Zee [Festschrift J. M. Bremer] (Amsterdam 1995) 33-43.

“Herodotus, vader van de bijbelse geschiedenis?”, Amsterdamse Cahiers voor Exegese en Bijbelse Theologie 14 (1995) 9-61 & 142.

"De steen die door de tempelbouwers...": Een beschouwing over de leeftijd van Darius de Meder in Daniel 6:1”, in: Margriet Gosker a.o. (ed.), Een boek heeft een rug. Studies voor Ferenc Postma op het grensgebied van theologie, bibliofilie en universiteitsgeschiedenis (Zoetermeer: Boekencentrum 1995) 221-224.

“De tempelobsessie”, De Groene Amsterdammer van 22 november 1995, 42-43.

“Mandäische Schrift”, Lexikon des gesamten Buchwesens, aflevering 33 (Stuttgart: Hiersemann, 1995) 49.

In de bijbel is de pen van Herodotus zichtbaar”, Athenaeum Illustre no. 4 (december 1995) 36-39.

“Hebreeuws en het netwerk (3)”, Alef Beet. Tijdschrift van de Vereniging tot bevordering van de kennis van Hebreeuws 5/2 (december 1995) 48-50.

 

1994

P. G. Wodehouse, The Great Sermon Handicap (New York: Heineman, 1994) [translation into Biblical Hebrew] 99-106.

P. G. Wodehouse, The Great Sermon Handicap (New York: Heineman, 1994) [translation into Biblical Aramaic] 119-130.

[Review of M. van Loopik, The Ways of the Sages and the Way of the World (Tübingen 1991)], in: Studia Rosenthaliana 28 (1994) 121-122.

[Review of H. Sysling, Techiyyat ha-metim. De opstanding van de doden in de Palestijnse targumim op de Pentateuch en overeenkomstige tradities in klassieke rabbijnse bronnen (Zutphen 1991)], in Studia Rosenthaliana 28 (1994) 122-123.

“Hebreeuws en het netwerk (1)”, Alef-Beet. Tijdschrift van de Vereniging tot bevordering van de kennis van Hebreeuws 4/1 (juli 1994) 41-43.

“Lexicografische hulpmiddelen voor het Bijbels Hebreeuws”, Alef-Beet. Tijdschrift van de Vereniging tot bevordering van de kennis van Hebreeuws 4/1 (juli 1994) 16-19.

Herodotus, Father of Biblical History? (Amsterdam 1994) 24 p.

A New Dictionary of Jewish Palestinian Aramaic” [review of Michael Sokoloff, A Dictionary of Jewish Palestinian Aramaic (Ramat-Gan 1990)], Bibliotheca Orientalis 51 (1994) 525-533.

“Eleasar Soesman’s Mohar Yisrael”, in: A. K. Offenberg a.o. (ed.), Bibliotheca Rosenthaliana: Treasures of Jewish Knowledge (Amsterdam: Amsterdam University Press, 1994) 74-75.

“Eleazar Soesman, leraar in het Hebreeuws te Amsterdam”, Alef-Beet. Tijdschrift van de Vereniging tot bevordering van de kennis van Hebreeuws 4/2 (december 1994) 15-18.

“Hebreeuws en het netwerk (2)”, Alef-Beet. Tijdschrift van de Vereniging tot bevordering van de kennis van Hebreeuws 4/2 (december 1994) 43-46.

 

1993

“Milon Plus: een Modern Hebreeuws woordenboek voor de Macintosh”, Alef Beet: Tijdschrift van de Vereniging tot Bevordering van de Kennis van Hebreeuws 3, 1 (lente 1993) 32-35.

“Poëzie in de Targum: de voorzegging over Juda in Targum Onkelos op Genesis 49:8-12”, in: I. E. Zwiep en A. Kuyt (eds.), Dutch Studies in the Targum: Papers Read at a Workshop Held at the Juda Palache Institute, University of Amsterdam (18 March 1991) (Amsterdam 1993) 89-103.

“Eleazar Soesman en de Amsterdamse polemieken van 1742”, Studia Rosenthaliana 28 (1993) 13-35.

“De rabbijnse literatuur in elektronische vorm”, Alef Beet: Tijdschrift van de Vereniging tot Bevordering van de Kennis van Hebreeuws 3, 2 (herfst 1993), 48-51.

De eenheid van het boek Daniel. Openingscollege van de Faculteit der Godgeleerdheid UvA, 3 september 1993 (Amsterdam 1993) 16 p.

 

1992

“Quest: een adventure voor de Hebraïst”, Alef Beet: Tijdschrift van de Vereniging tot Bevordering van de Kennis van Hebreeuws 2, 1 (mei 1992) 43-46.

“Samuel en de zonen van Eli: De betekenis van de structuur van 1 Samuël 2 en 3”, in: E. G. L. Schrijver, N. A. van Uchelen & I. E. Zwiep, red., The Literary Analysis of Hebrew Texts. Papers read at a Symposium held at the Juda Palache Institute, University of Amsterdam (5 February 1990) (Amsterdam 1992) 35-44.

“Openbare en verborgen motieven in de verhalen rondom David”, Amsterdamse Cahiers voor Exegese en Bijbelse Theologie 11 (1992) 42-64.

[Review of E. Róth en L. Prijs, Hebräische Handschriften, Teil 1b: Die Handschriften der Stadt- und Universitätsbibliothek Frankfurt am Main (Stuttgart 1990)], in: Studia Rosenthaliana 26 (1992) 234-235.

[Review of Y. Frank, The Practical Talmud Dictionary (Jerusalem 1991)], in: Studia Rosenthaliana 26 (1992) 236.

“De briefwisseling tussen Johann Christoffer Wolf en Willem Surenhuisen (1720-1727)”, Studia Rosenthaliana 26 (1992) 136-148.

“Een onbekende brief van Lou Andreas-Salomé”, Studia Rosenthaliana 26 (1992) 149-151 [met R. Wolf].

“Hebreeuws tekstverwerken op de Macintosh wordt een serieuze zaak”, Alef Beet: Tijdschrift van de Vereniging tot Bevordering van de Kennis van Hebreeuws 2, 2 (december 1992) 37-39.

 

1991

“Het Hebreeuwse systeem op de Macintosh”, Alef Beet: Tijdschrift van de Vereniging tot Bevordering van de Kennis van Hebreeuws 1, 1 (lente 1991) 20-22.

“De wijze vrouwen in 2 Samuël 14 en 20”, Nederlands Theologisch Tijdschrift 45 (1991) 89-100.

“Gebete aus dem demotisch-aramäischen Papyrus Amherst 63”, in: Texte aus der Umwelt des Alten Testaments, II 6: Hymnen und Gebete, deel II (Gütersloh 1991) 930-935.

[Review of Herman Roodenburg, Onder censuur: De kerkelijke tucht in de gereformeerde gemeente van Amsterdam, 1578-1700 (Hilversum 1990)], Studia Rosenthaliana 25 (1991) 121-123.

“Hebreeuws op de PC”, Alef Beet: Tijdschrift van de Vereniging tot Bevordering van de Kennis van Hebreeuws 1, 2 (november 1991) 32-35.

“Twee joodse Misjna-vertalingen uit de zeventiende eeuw”, Ha-Binjan - De Opbouw, 43e jaargang no. 2 (December 1991) 3-4.

[Review of A. S. van der Woude (ed.), In Quest of the Past (OTS 26: Leiden 1990)], Studia Rosenthaliana 25 (1991) 204-205.

[Review of Judith C. E. Belinfante (ed.), De snoge, monument van Portugees-joodse cultuur (Amsterdam 1991)], Studia Rosenthaliana 25 (1991) 205.

“The Yavneh-Yam Ostracon: An Exercise in Classical Hebrew Prose?”, Bibliotheca Orientalis 48 (1991) 726-735 [with A. Kuyt].

“New Syriac Magical Texts”, Bibliotheca Orientalis 48 (1991) 705-716.

 

1990

“Joab’s Death and the Central Theme of the Succession Narrative (2 Samuel ix - 1 Kings ii)”, Vetus Testamentum 40 (1990) 336-351.

“Spinoza’s Excommunication and Related Matters”, Studia Rosenthaliana 24 (1990) 43-63.

“Ook uw PC kan Hebreeuws leren”, Alef Beet: Tijdschrift van de Vereniging tot Bevordering van de Kennis van Hebreeuws 1 (november 1990) 23-26.

“Werken van David Cohen de Lara verworven door de Bibliotheca Rosenthaliana”, Studia Rosenthaliana 24 (1990) 207-210.

[Bespreking van Lias 16/2 (1989): The Contribution of the Jews to the Culture in the Netherlands (edited by Hans Bots & Jan Roegiers)], in: Studia Rosenthaliana 24 (1990) 229-231.

[Bespreking van [Tjibbe Bijlsma e.a.], De Tempel van Jeruzalem: Beeldvorming door de eeuwen heen, Amsterdam 1990], in: Studia Rosenthaliana 24 (1990) 231-232.

Studies in Papyrus Amherst, II, Amsterdam 1990, vii + 112 p. [with S. P. Vleeming].

“The Book of Susanna: A Midrash on Jeremiah 29”, in: A. Kuyt, E. G. L. Schrijver en N. A. van Uchelen, red., Variety of Forms: Dutch Studies in Midrash (Amsterdam 1990) 15-26.

“De ban van Spinoza: oude en nieuwe inzichten”, Geschiedenis van de wijsbegeerte in Nederland 1 (1990) 193-203.

“The Syriac Correspondence of Andreas Masius: A Preliminary Report”, in: René Lavenant, S. J. (ed.), V Symposium Syriacum: Katholieke Universiteit, Leuven, 29-31 août 1988, Rome 1990 (Orientalia Christiana Analecta, no. 236) 21-29.

 

1989

“Herman P. Salomon on Saul Levi Mortera” [Review of H. P. Salomon, Saul Levi Mortera en zijn «Traktaat betreffende de waarheid van de Wet van Mozes», Nijmegen 1988], Studia Rosenthaliana 23 (1989) 93-98.

[Bespreking van: Leivy Smolar & Moses Aberbach, Studies in Targum Jonathan to the Prophets/Pinkhos Churgin, Targum Jonathan to the Prophets, New York and Baltimore 1983, Studia Rosenthaliana 23 (1989) 122-123.

“Een ongewoon albumblad: David Cohen de Lara’s inscriptie in het album van de dichter Johannes Blasius”, Studia Rosenthaliana 23 (1989) 131-137.

[Review of J. Meijer, Beeldvorming om Baruch: Supplementum Sefardicum Historicum, Heemstede 1989], in: Studia Rosenthaliana 23 (1989) 212-214.

[Review of P. T. van Rooden, Theology, Biblical Scholarship and Rabbinical Studies in the Seventeenth Century: Constantijn L’Empereur (1591-1648), Professor of Hebrew and Theology at Leiden (Leiden 1989)], in: Studia Rosenthaliana 23 (1989) 214-216.

Studies in Biblical Narrative Texts, dissertation Universiteit van Amsterdam 20-12-1989, vi + 118 p.

“Johannes Drusius the Younger’s Last Journey to England and his Hebrew Letter-Book”, Lias 16 (1989) 159-176.

 

1988

“Language and Style in Biblical Aramaic: Observations on the Unity of Daniel ii-vi”, Vetus Testamentum 38 (1988) 194-209.

“ "I don’t know whether he will stay for long": Isaac Abendana’s Early Years in England and his Latin Translation of the Mishnah”, Studia Rosenthaliana 22 (1988) 85-96.

[Review of J. van den Berg & E. G. E. van der Wall (ed.), Jewish-Christian Relations in the Seventeenth Century, Dordrecht/Boston/London 1988], in: Studia Rosenthaliana 22 (1988) 204-208.

 

1987

“Het Prinsenraam in Gouda en de positie van het Hebreeuws in Noord-Nederland in de zestiende eeuw”, Studia Rosenthaliana 21 (1987) 1-13 [with E. G. L. Schrijver].

“The Early Enlightenment and Judaism: The ‘Civil Dispute’ between Philippus van Limborch and Isaac Orobio de Castro (1687)”, Studia Rosenthaliana 21 (1987) 140-153 [with P.T. van Rooden].

“Het eigen literaire karakter van de hofverhalen in Daniel 2-6”, Summa, blad van de Theologische Faculteit van de Universiteit van Amsterdam 19 (1987) 8-17.

“Thoughts about Balaam: The Historical Background of the Deir Alla Inscription on Plaster”, Bibliotheca Orientalis 44 (1987) 589-599.

 

1986

J. W. van Henten, H. J. de Jonge, P. T. van Rooden & J. W. Wesselius (eds.), Tradition and Re-Interpretation in Jewish and Early Christian Literature. Essays in Honour of Jürgen C. H. Lebram (Leiden 1986) 325 p.

“The Restoration of Hermopolis 6 and the Ransom of Prisoners”, in: J. W. van Henten, H. J. de Jonge, P. T. van Rooden en J. W. Wesselius (edd.), Tradition and Re-Interpretation in Jewish and Early Christian Literature. Essays in Honour of Jürgen C. H. Lebram (Leiden 1986) 7-18.

“Two Early Cases of Publication by Subscription in Holland and Germany: Jacob Abendana’s Mikhlal Yophi (1661) en David Cohen de Lara’s Keter Kehunna (1668)”, Quaerendo 16 (1986) 110-130 [with P. T. van Rooden].

J. de Roos, A. Schippers & J.W. Wesselius (ed.), Driehonderd jaar Oosterse Talen in Amsterdam (Amsterdam 1986) 107 p.

 

1985

“Bijbelse parallellen in een Aramees/Demotische papyrus uit de vierde eeuw v.Chr.”, in: P. W. Pestman (ed.), Vreemdelingen in het land van Pharao (Zutfen 1985) 14-26 en 120 [with S. P. Vleeming].

“A Ugaritic Parallel for the Feast for Ba’al in 2 Kings x 18-25”, Vetus Testamentum 35 (1985) 109-111 [with A. Kuyt].

Studies in Papyrus Amherst 63, vol. I, 114 p. (Amsterdam 1985) [with S. P. Vleeming].

“Official Aramaic RHH WMRSH = ‘Mill and Mortar’ (Kraeling 9, 14)”, Annali dell’istituto orientale di Napoli 45 (1985) 503-505.

“A Document Concerning the Sustenance of a Mother by her Sons”, Annali dell’istituto orientale di Napoli 45 (1985) 506-508.

“J.S. Rittangel in Amsterdam”, Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis 65 (1985) 131-152 [with P. T. van Rooden].

 

1984

“Betel the Saviour”, Jaarbericht Ex Oriente Lux 28 (1983-84) 110-140 [with S. P. Vleeming].

“Official Aramaic l’brt = ‘area’ ”, Orientalia Lovaniensia Periodica 15 (1984) 77-80.

“A Subjunctive in the Aramaic of the Palestinian Targum”, Journal of Jewish Studies 35 (1984) 196-199.

[Review of B. Porten & J. C. Greenfield, The Bisitun Inscription of Darius the Great: Aramaic Version], Bibliotheca Orientalis 41 (1984) 440-445.

“A New Reading in Sfire III, 18”, Bibliotheca Orientalis 41 (1984) 589-591.

[Review of J. B. Segal, Aramaic Texts from North Saqqara], Bibliotheca Orientalis 41 (1984) 700-707.

 

1983

[Review of A. Abou Assaf, P. Bordreuil, A.R. Millard, La statue de Tell Fekherye], Bibliotheca Orientalis 40 (1983) 181-182.

“Het standbeeld van de Arameese vorst Hada-yit’i”, in: K. R. Veenhof (ed.), Schrijvend Verleden (Leiden 1983) 55-59.

[Review of A. van der Heide, The Yemenite Tradition of the Targum of Lamentations], in: Studia Rosenthaliana 17 (1983) 92-93.

“Three Difficult Passages in Ugaritic Literary Texts”, Ugarit-Forschungen 15 (1983) 312-314.

“Two Notes on Ugaritic Toponyms”, Ugarit-Forschungen 15 (1983) 315.

 

1982

“Notes on Aramaic Magical Texts”, Bibliotheca Orientalis 39 (1982) 249-251.

“The Spelling of the Third Person Masculine Singular Suffixed Pronoun in Syriac”, Bibliotheca Orientalis 39 (1982) 251-254.

“An Aramaic Hymn from the Fourth Century BC”, Bibliotheca Orientalis 39 (1982) 501-509 [with S. P. Vleeming].

 

1981

“Some Regularities in the Ugaritic Administrative Texts”, Ugarit-Forschungen 13 (1981) 448-450.

 

1980

“A Note on the Byblian Inscriptions”, Annali dell’istituto orientale di Napoli 40 (1980) 137-138.

“Reste einer Kasusflektion in einigen früharamäischen Dialekten”, Annali dell’istituto orientale di Napoli 40 (1980) 265-268.

 

1979

[Review of M. J. Mulder, De Targum op het Hooglied], NTT 33 (1979) 141-142.

“New and Old Ugaritic Words”, Annali dell’istituto orientale di Napoli 39 (1979) 105-106.

 

 

 

Top
Under construction